Väg och Gatuunderhåll

Vår breda och långa erfarenhet av underhåll på vägar och gator är stor.

På asfaltsytor och liknande utför vi löpande underhåll på vägar, skolgårdar, parkeringshus, förskolor och industrier med sopmaskiner.

Både stora och små sopmaskiner finns att tillgå. På våren är det högtryck för att få upp all vinterflis och sand. Vid behov där maskin inte kommer åt så utförs manuellt arbete både med lövblåsning och spolning med högtryckstvätt.

Vi tömmer papperskorgar och utför även manuell städning på hårdgjorda ytor samt soprum mm.  Ogräsrivning för att avlägsna ogräs längs gatukanter samt på övriga ytor utförs med ogräsborste samt högtryckstvätt.

När vintern infaller så utför vi snöröjning och halkbekämpning både åt kommuner, vägföreningar och industrier. Både stora och små maskiner finns att tillgå samt manuell arbetskraft för handskottning bekämpning av halka. Bortlastning av stora mängder snö utförs med både hjullastare, traktor och kranlastbil.

Kunder till oss idag är Mölndals stad, ett flertal vägföreningar, industrier och större företag.

sopmaskin - vägunderhåll

Kontakta oss om väg & gatuunderhåll

Vi kan erbjuda snöröjning och halkbekämpning, maskinsopning, manuell städning och rivning med ogräsborste.