Vår Policy

Miljöpolicy

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Råvaror och drivmedel används på ett miljöriktigt sätt för att minska föroreningar. Vi följer upp utvecklingen inom våra produktområden för att i samråd med våra leverantörer minimera miljöpåverkan.

Vi strävar efter att utbilda vår personal att utföra sitt arbete på ett miljöriktigt sätt. Vi källsorterar restprodukter och avfall. Vi strävar också efter att våra produkter ska återvinnas eller omhändertas. Våra fordon och arbetsmaskiner ska vara miljögodkända.

miljö
kvalitet

Kvalitetspolicy

Våra tjänster och produkter ska uppfylla våra kunders krav.

Kvalitet ska vara ett mått på väl utförda tjänster som motsvarar våra kunders förväntan. Vår uppgift är att erbjuda god kvalitet. Våra kundkontakter ska vara serviceinriktade och kunden alltid stå i centrum. Vår utrustning ska underhållas och utvecklas så att den garanterar god kvalitet, säkerhet och miljökrav

Arbetsmiljöpolicy

Vårt företag har som mål att se till att alla anställda har en bra arbetsmiljö.

Vi ska göra vårt allra bästa för att alla ska må bra. Samtliga anställda ska ha inflytande och ha möjlighet till utveckling. Alla anställda har ansvar för att vi ska skapa en bra arbetsmiljö.

Vi är miljödiplomerade sedan 2020 enligt svensk miljöbas.

svensk mijöbas
arbetsmiljö