Kållered Entreprenad

Skötsel – Mark & anläggning – Maskin

Välkommen till Kållered Entreprenad AB

Företagets huvudsakliga sysselsättning är park och gatuunderhåll, såsom gräs och vägrensslåtter, maskinsopning av vägar och gator samt snöröjning och halkbekämpning. Utöver detta utförs även träd och slyröjning, mark och anläggningsarbeten samt transporter.

Skötsel

grönyteskötsel

Grönyteskötsel

sopmaskin - vägunderhåll

Väg och Gatuunderhåll

fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Mark & anläggning

markarbeten

Markarbeten

kranbil

Transporter

Maskin

robocut för slåtter

Maskintjänster

verkstad i Kållered

Verkstad

Cinderella

Vi är återförsäljare för Cinderella förbränningstoaletter

Lediga tjänster

Maskinförare traktor/hjullastare och sopmaskiner

Vår Policy

Mijö, kvalitet och arbetsmiljöpolicy