Park och Grönyteskötsel

Med över 30 års erfarenhet av park och grönyteskötsel får ni garanterat ett lyckat resultat av våra tjänster.

Inom grönytor arbetar vi både med underhåll såsom gräsklippning, rensning av ogräs, Busk – och trädbeskärningar och trädvård mm.

Vi arbetar även med nyanläggning såsom anläggning av gräsmatta, planteringar av växter, träd och buskar. Servicearbeten som lagning kantsten eller platt ytor, staket mm. Inom området vägrensslåtter har vi både stora och små uppdrag både för kommuner och vägföreningar. Slåtter av ängar och även solcellsparker är ett vanligt uppdrag.

  • Gräsklippning
  • Vägrensslåtter samt planslåtter
  • Släntgående robot för slåtter
  • Trädfällning och stubbfräsning
  • Häckklippning
  • Ogräsborttagning
  • Växtplantering
  • Nyanläggning gräsmattor
  • Trädplantering
grönyteskötsel

Kontakta oss om park och grönyteskötsel

Det ska vara en trivsam och välskött miljö på de arbeten vi har utfört. Vi erbjuder våra tjänster både till företag och privatpersoner. Idag har vi uppdrag av kommuner såsom Mölndal stad, Kungälv kommun och Ale kommun och även vägföreningar, bostadsföreningar och industrier.